Софтвер MSDNAA програма

Целокупни списак расположивог софтвера MSDNAA програма који можете преузети директно са сајта или оставити дискове да Вам се нарежу у просторијама Рачунског центра: